ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่ ๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาในสังกัด

Attachments:
Download this file (Result_QA_Education.pdf)ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่ ๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถ[ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่ ๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาในสังกัด ]128 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:53 น.)