เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสมชาย มีชูพร รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลละครนานาชาติปทุมธานี ครั้งที่ ๓ ซึ่ง หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะละครมรดกใหม่ โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม วัดปัญญานันทาราม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มกราคม ศกนี้ เพื่อใช้กระบวนการของละครในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่าศิลปะการละครนั้นเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้บูรณาการที่สามารถ หล่อหลอมให้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมที่แข็งแรง เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นพลเมืองที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต โดยมี อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ผู้ริเริ่มโครงการเทศกาลละครนานาชาติปทุมธานี และที่ปรึกษาคณะทำงานเทศกาลละครนานาชาติ ยามเช้า ร่วมในการแถลงข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจในงานจะประกอบด้วย ในช่วงเช้าของแต่ละวันจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ เวิร์คชอป ซึ่งศิลปินจากต่างประเทศ จะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการแสดงให้กับเยาวชนของไทยอย่างเข้มข้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงบ่ายจะเป็นการแสดงละครเยาวชน จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ประมาณ ๑๘ โรงเรียน สำหรับในช่วงค่ำจะเป็นการแสดงละครของคณะนักแสดงจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย ฮังการี สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ฝรั่งเศส และกัมพูชา จะเวียนแสดงไปตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงละครมรดกใหม่ และหออัครศิลปิน โดยไม่ซ้ำเรื่องกัน

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมละครนานาชาติพร้อมศึกษา ทักษะการแสดงละครเวทีตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ! ดูรายละเอียดกิจกรรม พร้อมโปรแกรมการแสดงละคร เพิ่มเติมได้ที่ www.patumthani-itf.org และ www.culture.go.th หรือคณะละครมรดกใหม่ โทร.๐๘ ๑๔๓๑ ๐๗๗๔

>>> โปรแกรม
>>> แผนที่